[INFOG] Ang Iyong Karapatan sa Kalusugan sa Gitna ng COVID-19

[INFOG] Ang Iyong Karapatan sa Kalusugan sa Gitna ng COVID-19

May krisis man o wala, bawat mamamayan ay may karapatang makatamasa ng tugong pangkalusugan na naaayon sa mga sumusunod na pamantayan: AVAILABILITY, ACCESSIBILITY, ACCEPTABILITY, at QUALITY. Basahin ang flyer sa baba upang mas maunawaan ang ating karapatan sa kalusugan lalung-lalo na ngayong nasa ilalim tayo ng isang health emergency: