[INFOG] Mga dapat mong gawin kung nagkaroon ng paglabag ng karapatang pantao sa panahon ng COVID-19

[INFOG] Mga dapat mong gawin kung nagkaroon ng paglabag ng karapatang pantao sa panahon ng COVID-19