[INFOG] Pangangalaga ng kalusugan sa gitna ng COVID-19

[INFOG] Pangangalaga ng kalusugan sa gitna ng COVID-19

Paano pangangalagaan ang sarili at pamilya?